SMMM Ayhan Akıncı - Çorlu
Serbest Muhasebeci Mali Muşavir Ayhan AKINCI
Bizi Ara

Bordrolama ve İnsan Kaynakları Hizmeti

Bordro Hizmetleri

Personel işe giriş öncesi teşvik sorgulamalarının yapılıp, minimum maliyetle sigortalama sürecinin kontrolu,

Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması,

Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü,

Aylık Sigorta bildirgelerinin “e-beyanname” olarak sigorta kurumuna gönderilmesi,

İhbar ve Kıdem tazminatları hesaplarının hazırlanması,

İşe Giren ve İşten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması,

Çalışma Bakanlığı ve İşkur mevzuatına göre gerekli bildirimlerin yapılması,

Bordro raporları hazırlanması ve ilgili muhasebe kayıtlarının kontrolü.

Yabancı Çalışma İzni

Türkiye’de ikamet izni olan veya Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan yabancı uyruklu kişiler için çalışma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Çalışma izin süreçleri ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

Başvuru kriterlerine yönelik durum değerlendirmesi ve danışmanlık,

Yabancıların çalışma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi,

Çalışma izni kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler açısından kurumun ve yabancı çalışanın durumlarının değerlendirilmesi

Kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık,

Farklı meslek mensupları için çalışma izni,

Taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması.

 

Çorlu insan kaynakları danışmanlık çözümümüz ile sizlere teşvikler kapsamında en ideal maliyetler ile nitelikli - niteliksiz personel kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz.